มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะผู้แทนคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มช.

11/01/2566