มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจากที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม

10/01/2566