มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระองค์ภาฯ

29/12/2565