มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หอการค้าไทย-จีน บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิขาเทียมฯ

28/12/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap