มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ มอบถุงยังชีพแก่มูลนิธิ พอ.สว.

27/12/2565