มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เยี่ยมชมกิจกรรมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ

20/12/2565