มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ

18/12/2565