มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ จัดเตรียมสถานที่โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดตาก

18/12/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap