มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบเงินบริจาคจากผู้บริหารและคณะผู้แทนบริษัทดาวฯ

07/12/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap