มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตพิษณุฯ

07/12/2565