มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ พบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์หารือการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน

01/12/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap