มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ มอบถุงยังชีพแก่โรงพยาบาลอุ้มผาง

22/11/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap