มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ มอบถุงยังชีพแก่โรงพยาบาลอุ้มผาง

22/11/2565