มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ รับเงินบริจาคจากมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

19/11/2565