มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ

14/11/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap