มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

10/11/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap