มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

09/11/2565