มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบถุงยังชีพจากคณะผู้แทนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

08/11/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap