มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ลงนามในข้อตกลงการจัดทำนิทรรศการฯ ครบรอบ 30 ปี

07/11/2565

Card image cap
Card image cap