มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มูลนิธิฯ

21/10/2565