มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพฯ

20/10/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap