มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

20/10/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap