มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ”

20/10/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap