มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ให้สัมภาษณ์ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ”

20/10/2565

Card image cap