มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีแก่ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

18/10/2565