มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการประชุมร่วมกับโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom Meeting

17/10/2565