มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้แทนจากสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

10/10/2565