มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7
31/08/2558

Card image cap