มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีปิด การฝึกอบรมแนวการเดินสำหรับแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ การฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 รุ่น 10 พร้อมมอบหนังสือรับรอง

31/05/2560