มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีเปิดการฝึกอบรม International Training Courses in Lower Extremity Prostheses

06/06/2560

Card image cap