มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 ในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดระดับใต้เข่าที่มีตอขาซับซ้อน

03/07/2560

Card image cap