มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการอบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (HIP Disarticulation Prosthesis) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฏาคม 2560

27/07/2560

Card image cap