มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการอบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (HIP Disarticulation Prosthesis) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม 2560

31/07/2560

Card image cap