มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างชาติ “International Training Course in Lower Extremity Prostheses”

22/09/2560