มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 D มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ

26/10/2564