มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ

01/11/2564