มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และคณะ ได้ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และติดตามผลโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัลและบุรุนดีที่มูลนิธิขาเทียมฯ

23/02/2565