มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อบรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการใช้เครื่องมือป้องกันตัว (PPE) ในกระบวนการให้บริการทำขาเทียม

14/07/2564