มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ

07/09/2564