มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคชุดตรวจ Covid-19 ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

13/09/2564

Card image cap