มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการให้บริการและทำขาเทียมใต้เข่า สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

02/04/2564