มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21/01/2564

Card image cap