มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการให้บริการและทำขาเทียมใต้เข่า สู่ความเป็นเลิศ
19/03/2564

Card image cap