มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ
15/03/2564

Card image cap