มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและ ประธานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน ที่ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

25/12/2563