มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

19/01/2564