มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564
21/01/2564

Card image cap