มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้แทนจากเพจแก้วเสียงธรรม (แก้ว) วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้แทนจากเพจแก้วเสียงธรรม

21/10/2563