มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมนักกายภาพบำบัดเรื่องการประเมินขาเทียมสำหรับคนพิการขาขาด

20/11/2563

Card image cap