มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. รองศาสตรจารย์นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ

13/10/2563

Card image cap