มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องด้วยสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ แม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมทุกท่าน

07/05/2563